In de laatste 100 dagen van de Tweede Wereldoorlog in Steyl - 21 november 1944 tot en met 1 maart 1945 - spelen de broeders, paters en zusters in het kloosterdorp een bijzondere rol. De overwegend Duitse kloosterlingen plegen tijdens de zogeheten hongerwinter hoogverraad door honderden Nederlandse inwoners van Steyl onderdak te bieden en zelfs (mannen) uit handen te houden van de Duitse soldaten, hun landgenoten.

Door deze bijzondere daad overleven vele inwoners van Steyl de Tweede Wereldoorlog. Zij verblijven gedurende die 100 dagen in de kelders en in geheime gangen en buizen onder de kloosters in Steyl. Over deze gebeurtenissen is een boek gepubliceerd, gebaseerd op meerdere dagboeken van kelderbewoners tijdens de hongerwinter: ‘100 dagen in de kloosterkelders van Steyl’. U kunt het boek (in de Nederlandse of Duitse taal) tijdens de rondleiding kopen voor de speciale prijs van € 13.50.

In navolging van het boek worden vanaf zaterdag 7 maart 2020 rondleidingen gehouden door Steyl met als thema ‘100 dagen in de kloosterkelders van Steyl’.

2 • 4